Opsætning af GPSMAP 66s til Geocaching

Sådan har vi opsat vores GPSMAP 66s til Geocaching

GPSMAP 66 kan kobles op til Geocaching.com hvor den kan hente skatte. Det har vi fravalgt. Når vi har en PC til rådighed bruger vi programmet GSAK til at lægge oplysninger i GGZ mappe på GPSen. Alternativt lægger vi data fra mobiltelefonen i mappen GPX.

V startede med at opsætte to af profilerne på GPSen efter denne vejledning. De to profiler er “Geocaching” og “Vandring” og de kan i første omgang sættes ens op. Tilpasning af profilerne kan så foretages senere.

I Geo-profilen har vi lagt Geocaching ind i den rullemenu som skiftes med PAGE knappen. Se billede 2. “Main Menu” kan evt. fjernes fra menuen da den kan vælges ved ved dobbelt tryk på Menu knappen.

I modsætning til vores Oregon 600 har denne ikke en speciel profil til bilkørsel. Når en Geocache eller et Waypunkt er valgt giver FIND knappen et menupunkt hvor forskellige ruteaktiviteter kan vælges. Herunder “bilkørsel” og “direkte rute”

Billederne er taget med Screen Capture funktionen som på dansk hedder Fasthold skærmbilled.

Geocaching menuen er vist før der er valgt en skat. Når en skat er valgt skifter menuen så der er mulighed for logning. Billede 3.

Billedet nedenfor viser et kort med supplerende oplysninger fra GSAK. Cacher med gul ring er en Micro og den brune ring fortæller at cachen ikke har været fundet i over 14 dage. Ringene tilføjes med et filter som kan programmeres frit – hos os angiver en rød firkant at cachen er lukket ned. Der er en fin forklaring på den danske GSAK side.

Kortopsætning i GPS. Geocashes og bruger waypoints vises ikke under værdien 5 km. Med indstillingen Auto kommer der ikke symboler på kortet.

Retur til geocaching